štěrkopísky, kamenivo, písek, doprava, uložení výkopové zeminy

Materiály:

kamenivo pro nestmelené směsi a smněsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské sítě a pozemní komunikace podle ČSN EN 13242.

Štěrkopísek, tříděný praný - frakce: 0-4, 0-8, 0-16
Štěrkopísek, ze stěny - frakce: 0-32
Štěrkopísek, těžba z vody - frakce: 1B 0-32
Kamenivo, tříděné prané - frakce: 6-16, 16-32

Ceník ke stažení:
ceník 2023 (formát PDF velikost 169 kB)

doprava, štěrkopísky, povrchové dobývání písků

Informace ze stavebnictví | Created by CzechProject s.r.o. 2007