štěrkopísky, kamenivo, písek, doprava, uložení výkopové zeminy

Certifikáty:

Jsme držiteli těchto certifikátů:

Přírodní hutné kamenivo pro stavební účely podle ČSN 721512
štěrkopísek frakce 0-32, třída D - vyhovuje pro použití jako kamenivo pro silniční stavby podle TN 09-19-03.

Přírodní hutné kamenivo pro stavební účely podle ČSN 721T12
drobné těžené kamenivo frakce 0-4, třída B - vyhovuje jako přírodní kamenivo do betonu podle TN 01-05-01, kamenivo pro silniční stavby podle TN 09-19-03.

doprava, štěrkopísky, povrchové dobývání písků

Informace ze stavebnictví | Created by CzechProject s.r.o. 2007